15/11/2018
03:39 am
 • quà ngày
 • quà tuần
 • quà tháng
Kết quả
 • 1/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  59 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyên Vũ
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  100 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Thachbanhmy
  Hà Nội
 • 3/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  100 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Thachbanhmy
  Hà Nội
 • 4/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  100 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Thachbanhmy
  Hà Nội
 • 5/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  75 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyễn huy
  Vĩnh Phúc
 • 6/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  48 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nhật Linh
  Đà Nẵng
 • 7/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  43 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Linh Vương
  Hà Nội
 • 8/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  40 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Trương Ngọc Cường
  Lâm Đồng
 • 9/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  60 Triệu SC
  User chiến thắng:
  phạm nguyễn gia huy
  Khánh Hòa
 • 10/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  67 Triệu SC
  User chiến thắng:
  PHD Troll
  Tiền Giang
 • 11/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  72 Triệu SC
  User chiến thắng:
  đại sỹ
 • 12/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  73 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Lương Hiển
  Hà Nội
 • 13/70
  Áo thun
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  119 Triệu SC
  User chiến thắng:
  NGUYỄN KIM THOẠI
  Tây Ninh
 • 14/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  38 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Anh Thư
  Hà Tĩnh
 • 15/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  38 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Vũ Thị Trang
  Hải Dương
 • 16/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  65 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Hiền Phạm
  Hà Nội
 • 17/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  50 Triệu SC
  User chiến thắng:
  An Crispy
  Nam Định
 • 18/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  50 Triệu SC
  User chiến thắng:
  An Crispy
  Nam Định
 • 19/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  62 Triệu SC
  User chiến thắng:
  tuan sang
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 20/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  66 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Phạm Triển
  Hà Nội
 • 21/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  53 Triệu SC
  User chiến thắng:
  giahieu
 • 22/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  70 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Thanh Hằng Nguyễn
 • 23/70
  Áo thun
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  132 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Xúc Xích
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 24/70
  Áo thun
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  120 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyen Kieu Loan
  Hà Nội
 • 25/70
  Áo thun
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  120 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyen Kieu Loan
  Hà Nội
 • 26/70
  Áo thun
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  112 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyen Kieu Loan
  Hà Nội
 • 27/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  40 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyễn Ngọc Bích
  Hậu Giang
 • 28/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  80 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyễn Thị Hồng Quyên
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 29/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  100 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Hieu Trong
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 30/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  45 Triệu SC
  User chiến thắng:
  vubinhbo
  Phú Thọ
 • 31/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  100 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Hieu Trong
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 32/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  40 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyễn Thị Hồng Quyên
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 33/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  40 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyễn Thị Hồng Quyên
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 34/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  40 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyễn Thị Hồng Quyên
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 35/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  47 Triệu SC
  User chiến thắng:
  nguyenthanhnhan7711
  Gia Lai
 • 36/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  45 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Anh Bao
  Lâm Đồng
 • 37/70
  Áo thun
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  152 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Lê Ngọc Tú
  Hà Nội
 • 38/70
  Áo thun
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  120 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Tìm Gấu
  Hà Nội
 • 39/70
  Áo thun
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  120 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Anh Tran Ngoc
  Hà Nội
 • 40/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  78 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Hoàng Trần Tiến
 • 41/70
  Áo thun
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  140 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Tìm Gấu
  Hà Nội
 • 42/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  64 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyễn Thành Đạt
  Thái Bình
 • 43/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  48 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Y Vân May
  Phú Thọ
 • 44/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  45 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Kubi
  Thái Bình
 • 45/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  80 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Dương Bá Đạt
  Long An
 • 46/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  63 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Ngọc Xì Kai
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 47/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  40 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Trần Thị Hồng Nhung
  Đà Nẵng
 • 48/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  60 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Phương Nguyễn
  Hải Phòng
 • 49/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  60 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Phương Nguyễn
  Hải Phòng
 • 50/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  71 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Huỳnh Như
 • 51/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  60 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Phạm Bá Tỷ
  Tây Ninh
 • 52/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  40 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Phương Quỳnh
  Thanh Hóa
 • 53/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  35 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Phan Thái Bảo Lâm
  Hà Nội
 • 54/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  26 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Phương Quỳnh
  Thanh Hóa
 • 55/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  66 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Ngân Phùng
  Hà Nội
 • 56/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  42 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyễn Thị Hồng Quyên
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 57/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  67 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Ngọc Minh
  Hải Phòng
 • 58/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  44 Triệu SC
  User chiến thắng:
  vũ kỳ
  Hà Nam
 • 59/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  35 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Thiên Trang
  Hà Nội
 • 60/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  26 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Phuong Anh
  Tây Ninh
 • 61/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  30 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Thiên Trang
  Hà Nội
 • 62/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  40 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Thiên Trang
  Hà Nội
 • 63/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  65 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Vy Moon
  Đà Nẵng
 • 64/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  30 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Viet Nguyen
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 65/70
  Áo thun
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  120 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Huy Hoàng
  Nghệ An
 • 66/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  37 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Thành Phúc
  Bắc Giang
 • 67/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  35 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyễn Thị Khánh Uyên
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 68/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  35 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Mai Anh Đào
  Hà Nội
 • 69/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  26 Triệu SC
  User chiến thắng:
  NTN Vlogs
  Lào Cai
 • 70/70
  Tượng Sơn Tùng
  Kết quả ngày: 14/11
  Giá cao nhất:
  35 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Trần Thị Thanh Thương
  Khánh Hòa
 • 1/14
  Quần jean skinny
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  579 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Dungcoi83
  Kiên Giang
 • 2/14
  Tai Nghe in-ear Sony ExtraBass MDR-XB55AP
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  2000 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nguyễn Lê Minh Trí
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 3/14
  Quần sort trắng Trendiano
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  500 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Trần Hùng
  Tuyên Quang
 • 4/14
  Quần jean skinny
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  505 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Hiền
  Đồng Nai
 • 5/14
  Quần jean skinny
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  520 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Anh Minh Từ
  Đà Nẵng
 • 6/14
  Quần jean skinny
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  600 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Trần Hùng
  Tuyên Quang
 • 7/14
  Son MAC Costa Chic Hồng San Hô
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  900 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Đức Lộc
  Hải Dương
 • 8/14
  Đồng hồ Casio A168WECM-5 Rose Gold
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  1550 Triệu SC
  User chiến thắng:
  AMAZON
  Đồng Nai
 • 9/14
  Son MAC Ruby Woo Đỏ Cổ Điển
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  1000 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Đức Vũ
  Hà Nội
 • 10/14
  Suit đen kim tuyến
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  749 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Vô Gia Cư
  Hà Nội
 • 11/14
  Áo thun cổ lọ Gosani
  (ĐỔI TỪ SC)
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  502 Triệu SC
  User chiến thắng:
  khoa06237
  Quảng Nam
 • 12/14
  Quần jean skinny
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  501 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Đức Lộc
  Hải Dương
 • 13/14
  Quần sort trắng Trendiano
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  549 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Nhật Nguyên
  Phú Yên
 • 14/14
  Chuột máy tính Corsair Harpoon RGB
  Kết quả tuần: 11/11
  Giá cao nhất:
  901 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Bảo Khánh
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1/2
  Áo Lạc Trôi
  Kết quả tháng: 23/09
  Giá cao nhất:
  500 Triệu SC
  User chiến thắng:
  SKY FAN
  Hải Dương
 • 2/2
  Áo khoác da Saint Laurent
  Kết quả tháng: 21/10
  Giá cao nhất:
  717 Triệu SC
  User chiến thắng:
  Quang Đức
  Hà Nội